12 lis Brak komentarzy admin Blog , ,

Content marketing można definiować jako tak zwany „marketing treści”. Jest to strategia, która polega na zdobywaniu przyszłych, ewentualnych usługobiorców dzięki publikowaniu niezwykle atrakcyjnych oraz bardzo użytecznych dla nich treści, które bywają skierowane oraz zainteresują bardzo konkretną grupę odbiorców.
Content marketing w odróżnieniu od konwencjonalnych form marketingu, które są skupione przede wszystkim na jednostronnym przekazie reklamowym, cechuje się bardziej tym, iż bazuje na wytwarzaniu dużo dłuższych relacji z pozyskanym odbiorcą, dzięki względnie częstym wzajemnym stosunkom oraz obustronnemu zaangażowaniu.
Pojęciem content marketing można opisywać różnego rodzaju treści, które są publikowane oraz popularyzowane przy pomocy Internetu.
Są to przede wszystkim różnorodne artykuły eksperckie lub też artykuły sponsorowane, e-booki, webinary, e-video, podcasty, infografiki, teksty poradnikowe, raporty i tak dalej, które są związane, ich najważniejszym zadaniem jest przekazanie internautom jak najbardziej sprawdzonych oraz poszukiwanych przez nich wiadomości oraz informacji.
Mogą to być materiały odnoszące się do określonej dziedziny, za sprawą czego obydwie strony, zarówno dany właściciel firmy, jak i potencjalny klient, otrzymują z racji tego jak najlepsze profity, pożytki.
Content marketing da się definiować również szerzej, ponieważ marketing treści swoim zasięgiem często może obejmować także materiały, które przygotowuje się poza Internetem. Są to na przykład treści w czasopismach branżowych, różnorodnych gazetkach, folderach, broszurkach, katalogach, papierowych poradnikach, książeczkach i tak dalej.
Content Marketing jest przede wszystkim bezpośrednio powiązany z pojęciem tak zwanego „marketingu wirusowego”. Są to działania marketingowe, które mają budować świadomość firmy, konkretnej marki poprzez nakłonienie kolejnych, ewentualnych odbiorców do samodzielnego popularyzowania potrzebnych wiadomości, różnych informacji na temat konkretnej firmy, instytucji albo oferowanych przez nią wytworów bądź usług.
Żeby móc odnieść zamierzony efekt, wykwalifikowani ludzie, którzy na co dzień są związani z content marketingiem, wykorzystują różnorodne techniki zdobywania i docierania do przyszłych, potencjalnych konsumentów.
Jednymi z najpopularniejszych możliwości przekazu są na przykład grupy, fora oraz media społecznościowe, jak również blogi związane z branżą, które pomagają, dają możliwość bardzo szybkiego rozpowszechniania określonych treści marketingowych.
Content marketing dzięki rozpowszechnianiu atrakcyjnych wśród odbiorców materiałów sprzyja oraz znacząco zwiększa swoją wiarygodność oraz pozycję.
Warto zauważyć, że często wykorzystywaną formą content marketingu, oprócz infografik, filmów oraz raportów, są teksty.
Ich autorzy mają możliwość w jakikolwiek sposób dostosować rodzaj tekstu do danego odbiorcy, jak również do uprzednio wybranej przez konkretną firmę strategii komunikacji. W content marketingu zazwyczaj używa się różnorodnych rodzajów tekstów, do których mogą należeć między innymi blogi firmowe, materiały poradnikowe, rozmowy z różnymi osobami, recenzje, charakterystyki określonych produktów.
Content marketing ma przede wszystkim na celu wzbudzenie zainteresowania i pozyskanie zarówno ogólnej, jak i też bardzo konkretnej grupy odbiorców.